Naša Facebook stran

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Potekel

IPA: Enhanced Involvement of Civil Society in the EU Integration Reforms - The former Yugoslav Republic of Macedonia

 

V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju sodelovanja civilnodružbenih organizacij v procesih oblikovanja in izvajanja reform, povezanih z evropskimi integracijski procesi v Makedoniji.

 

Upravičeni prijavitelji: civilnodružbene organizacije iz držav članic EU ter držav upravičenk v okviru instrumenta IPA

 

Rok prijave: 27.2.2017

 

Stran razpisa: razpis

Zavod Dobra družba
Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice