Naša Facebook stran

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Potekel

Europe for Citizens: Strand 2 - Democratic engagement and civic participation - Civil Society Projects 2017

 

Cilj programa Evropa za državljane za sklop 2 »Demokratično delovanje in državljanska udeležba - Ukrep projektov civilne družbe « za leto 2017 je podpreti projekte, ki temeljijo na nadnacionalnih partnerstvih in mrežah ter neposredno vključujejo državljane. Navedeni projekti združujejo državljane z različnih družbenih področij v dejavnostih, ki so neposredno povezane s politikami Unije, da se jim omogoči konkretno sodelovanje v postopku oblikovanja politik Unije na področjih, povezanih s cilji programa.

Projekt mora obsegati spodbujanje in organiziranje razmisleka, razprav ali drugih dejavnosti, povezanih z letnimi prednostnimi temami programa, predlagati konkretne rešitve, ki jih je mogoče doseči s sodelovanjem ali usklajevanjem na evropski ravni, ter zagotoviti konkretno povezavo z zgoraj navedenim postopkom oblikovanja politik.

 

Upravičeni prijavitelji: nepridobitne organizacije, vključno z organizacijami civilne družbe, izobraževalnimi, kulturnimi ali raziskovalnimi ustanovami

 

Rok prijave: 1.3.2017

 

Stran razpisa: razpis

 

Zavod Dobra družba
Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice