Naša Facebook stran

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Potekel

Europe for Citizens: Strand 1 - European Remembrance 2017

 

Vrazpisu se podpirajo dejavnosti, ki spodbujajo refleksijo o evropski kulturni raznolikosti in skupnih vrednotah v najširšem smislu.
V tem okviru je njegov cilj financirati projekte, ki preučujejo vzroke totalitarnih režimov v moderni zgodovini Evrope (zlasti, vendar ne izključno, nacizma, ki je privedel do holokavsta, fašizma, stalinizma in totalitarnih komunističnih režimov), in počastiti spomin na žrtve njihovih zločinov.
Ta sklop zajema tudi dejavnosti, ki se nanašajo na druge ključne trenutke in referenčne točke v nedavni evropski zgodovini. V njem bodo prednostno obravnavani predvsem ukrepi, ki spodbujajo strpnost, medsebojno razumevanje, medkulturni dialog in spravo, kot način za preseganje preteklosti in graditev prihodnosti, zlasti da bi se približali mlajšim generacijam.

 

Upravičeni prijavitelji: javni lokalni/regionalni organi ali nepridobitne organizacije, vključno z organizacijami civilne družbe, združenji preživelih ter kulturnimi, mladinskimi, izobraževalnimi in raziskovalnimi organizacijami ter združenji pobratenih mest

 

Rok prijave: 1.3.2017

 

Stran razpisa: razpis

 

Zavod Dobra družba
Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice