Naša Facebook stran
Potekel

IPA II: Podpora CSO na Kosovu, ki delujejo na področju spodbujanja enakosti med spoloma in zmanjševanja negativnih posledic pandemije covid-19

 

EuropeAid v okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II je objavljen javni razpis, namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam na Kosovu, ki delujejo na področju spodbujanja enakosti med spoloma in zmanjševanja negativnih posledic pandemije COVID-19 na življenja najranljivejši skupin prebivalstva, s posebnim poudarkom na ženskah in dekletih.

 

Upravičeni prijavitelji: civilnodružbene organizacije

 

Rok za oddajo: 22.1.2021

 

Stran razpisa: razpis

 

 

 

Zavod Dobra družba
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice